اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه محصولات چندرسانه ای فرهنگ بهتر behtar.ir خوش آمدید

درباره ما

به سامانه فروش محصولات متنی و چندرسانه‌ای فرهنگ بهتر خوش آمدید!

مجموعه فرهنگ بهتر متشکل از جمعی از جوانان به طور خودجوش به ارائه خدمات تبلیغی و فرهنگی می‌پردازد.

  • زیرمجموعه‌های قرهنگ بهتر:
  1. گروه مطالعاتی ذکری
  2. گروه پویانمایی زیتون
  3. گروه گرافیک و طراحی رایت‌گرافیک
  4. گروه آموزش و آموزش مجازی هدی
  • کارگروه‌های محتوایی موضوعی فرهنگ بهتر:

کارگروه‌های نگاه بهتر:

کارگروه تدبر در قرآن (کتاب خدا)
کارگروه سیره انبیا و معصومین (ولی خدا)
کارگروه فقه و احکام (حکم خدا)

کارگروه‌های زندگی بهتر:

کارگروه مسجد بهتر (+مسجدنما +سنگرمحله)
کارگروه هیئت بهتر
کارگروه مدرسه بهتر (+مدرسه‌نما)
کارگروه خانواده بهتر (+پویش بخشیدم)

کارگروه‌های رسانه بهتر:

کارگروه کتاب بهتر
کارگروه فیلم بهتر
کارگروه بازی بهتر
کارگروه نت بهتر
کارگروه ایده بهتر

کارگروه‌های جامعه بهتر:

کارگروه طب بهتر
کارگروه اقتصاد بهتر
کارگروه سیاست بهتر(+انتخاب بهتر)

درگاه اصلی مجموعه فرهنگ بهتر: behtar.ir

محبوبترین محصولات